Prečo reklama na Sme.sk

Najnavštevovanejší spravodajský web na Slovensku – Sme.sk, líder v oblasti blogov, sociálnych sietí či spravodajskej internetovej televízie, poskytuje svojim dvom miliónom užívateľov profesionálne spracované online správy i bohatú škálu sekcií i užitočných služieb. Spolu s množstvom inovatívnych reklamných bannerových formátov ponúka pestré možnosti pre efektívnu textovú či mobilnú reklamu. Server Sme.sk je začlenený do auditu návštevnosti AIMMonitor, súčasťou ktorého je aj meranie sociodemografie návštevníkov, čím disponuje nielen transparentnými dátami o počte, ale i kvalite svojich užívateľov.


 

Sme.sk je efektívna reklama na internete 

  • Reklama na Sme.sk je presne merateľná – po každej kampani inzerent dostane podrobné štatistiky
  • Neponúkame len reklamný priestor, ale efektívne riešenia, ktoré radi odporučia naši špecialisti
  • Server Sme.sk je začlenený do auditu návštevnosti – dáta o počte a kvalite jeho užívateľov sú verejné
  • Reklamu na Sme.sk už využili tisícky klientov – od drobných podnikateľov až po nadnárodné spoločnosti
  • Spolupracujeme s desiatkami najvýznamnejších reklamných agentúr a sietí na Slovensku i v zahraničí

Viac informácií: inzercia.sme.sk.
Kontakt: internet@petitpress.sk.


Autor:


087a

Uvažujete o reklame na internete? Ako sa orientovať v ponuke reklamy na Sme.sk? Aké sú základné typy reklamy či druhy bannerov? Čo sú pr články, videoreklama, mobilná reklama? Ponúkame vám orientačné body pre výber vhodných typov, formátov a cien reklamy na Sme.sk, spolu s ich ukážkami.


Neprehliadnite

Ako nakupovať
programatickú (RTB) reklamu?
Téma:
Koľko stojí reklama?
Téma:
Čo je CTR, Klik, PV?
Téma:
PR články zadarmo?
Téma:
Ako na fotografie?
Téma:
Ako na hyperlinky
v PR článkoch?
Téma:
previous arrow
next arrow
Ako nakupovať programatickú (RTB) reklamu?
Shadow
Slider