Možnosti mobilnej reklamy na Sme.sk

Reklamné formáty na Sme.sk  určené pre mobilné zariadenia


Square – formát 300 x 300  • Square 300 x 300 je formát, ktorý sa zobrazuje pri načítaní stránky na mobilných zariadeniach (tablety a mobilné telefóny) a v responzívnom dizajne (pri zmenšení okna prehliadača na PC).
  • Poskytuje priestor na prezentáciu vo výlistoch článkov a priamo v tele článkov zobrazených v mobilných zariadeniach
  • Možnosti reklamy: V PC a na mobilných zariadeniach (iOS, Android…)
  • Ceny reklamy: Podľa platného Cenníka plošnej reklamy na Sme.sk dostupného na adrese inzercia.sme.sk. Špecifikácie plošnej reklamy na Sme.sk sú dostupné TU.

Interscroller


  • Posuvný mobilný formát, ktorý sa zobrazuje pri načítaní stránky na mobilných zariadeniach v responzívnom dizajne Sme.sk, alebo v mobilných aplikáciách Sme.
  • Viac informácií – Špecifikácie plošnej reklamy Sme.sk dostupné TU.
  • Náhľady umiestnenia formátu TU.
  • Ceny reklamy: Podľa platného Cenníka plošnej reklamy na Sme.sk dostupného na adrese inzercia.sme.sk. Špecifikácie plošnej reklamy na Sme.sk sú dostupné TU.

Video Banner 300×300


Video Banner je kombináciou pohyblivého obrazu a zvuku. Viac informácií – Špecifikácie plošnej reklamy Sme.sk dostupné TU.  Ceny formátu Video Banner sú dostupné v platnom Cenníku plošnej reklamy na Sme.sk TU.


Pre viac informácií o možnostiach mobilnej reklamy na Sme.sk kontaktujte prosím náš obchodný tím:

Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 814 64 Bratislava

internet@petitpress.sk
inzercia.sme.sk
Tel: +421 2 59 233 227


Posledná aktualizácia údajov na stránke: 6.2.2018.

TIP:  Pozrite si aj prehľad reklamných videoformátov na Sme.sk.


Najnovšie články

Foto: Pixabay.com

Sme.sk možno čítať aj bez reklamy

Žiadne bannery, vyskakovacie reklamy či textové inzeráty. Sme.sk možno od jesene 2018 čítať aj s ...
Čítať Viac
Photo: Pixabay.com

IAB: Sedemnásť percent displejovej reklamy je na Slovensku nakupovaných programaticky

Online reklama v prvom polroku 2018 rástla. Za 43-percentným rastom programatickej reklamy v porovnaní s predchádzajúcim ...
Čítať Viac
Photo: Pixabay.com

Sme.sk začalo blokovať obsah používateľom s adblockom

Sme.sk začalo blokovať obsah používateľom s adblockom. Používatelia, ktorí si rozšírením blokujú internetové reklamy v ...
Čítať Viac