Foto: Pixabay.com

Programmatic má na Slovensku päťpercentný podiel na display výdavkoch

Kým v USA sa vlani cez Programmatic podľa IAB/PwC Internet Ad Revenue Report predalo 52% plošnej inzercie (10,1 mld USD z 19,6 mld USD), na Slovensku odhaduje IAB Slovakia za prvý polrok 2015 približne 5%-ný podiel Programmatic na výdavkoch na plošnú reklamu (1,2 mil. € z 24,63 mil.€). „V roku 2015 sme od členov IAB Slovakia po prvýkrát zozbierali aj dáta, ktoré vypovedajú o výdavkoch cez Programmatic, ich suma mierne presiahla 1,2 mil. Eur“, píše sa v tlačovej správa IAB Slovakia.