Foto: Pixabay.com

Za rastom príjmov z display reklamy je už i príjem z programmatic obchodovania

Podľa tlačovej správy IAB Slovakia o objemoch reklamy, ktoré nahlásilo 20 z 36 členských médií spoločnosti IAB Slovakia, vlani rástol objem príjmov z internetovej reklamy o 14.7% v porovnaní s rokom 2013.

Podľa výkonnej riaditeľky IAB Slovakia Michaely Slaninovej „za rastom príjmov z display reklamy niektorých médií zo slovenskej top 10 je už i minoritný príjem zo slovenských riešení RTB/programmatic obchodovania (a zároveň vyčlenenia väčšej časti inventory pre Google Display Network). Bude zaujímavé sledovať ako bude vývoj programmatic pokračovať a čo prinesie z pohľadu príjmov v ďalšom obodobí.“

Ako sa ďalej uvádza správe, v absolútnom vyjadrení dosiahol objem reklamy v roku 2014 viac ako 75,5 mil. Eur. Rast objemu sa teda z agregovaného pohľadu spomalil (2013/2012 17.5%). V absolútnom vyjadrení predstavuje rast takmer 9.7 mil. Eur.

Údaje sleduje IAB Slovakia podľa deklárácií objemov členov IAB Slovakia a odhadu príjmov medzinárodných a slovenských nečlenských médií.

Zdroj IAB Slovakia: Objemy reklamy Slovensko – tlačová správa