Foto: Pixabay.com

Sme.sk má úplne nové blogy

Blogy na Sme.sk prišli v roku osláv svojich desiatych narodenín so zásadnou inováciou. Podľa Novinky.blog.sme.sk nová responzívna stránka blog.sme.sk poteší čitateľov novým, moderným dizajnom, články majú nový vzhľad, čítanie je príjemnejšie na počítači i v mobile. Titulka blogov ponúka viac kvalitných materiálov, blogeri majú k dispozícii lepšie administračné rozhranie, písanie textov i práca s fotkami je komfortnejšia. Celý web sa rozšíril o 220 pixelov, čím získavajú blogeri viac miesta na svoje články i na svoj profil v pravom stĺpci. Čítajte viac…

Tip: Viete Ako zvýrazniť váš blogový príspevok na Sme.sk?