Foto: Pixabay.com

Newsletter Sme.sk – marec 2014

Zo zmien v novom Cenníku plošnej reklamy na Sme.sk platnom od 1.4.2014 vyberáme:

  • na základe chystanej zmeny dizajnu hlavnej stránky Sme.sk od apríla, nahrádzame v ponuke na titulke formát Square (300×300) bannerom Rectangle (490×300);  z dôvodu zmeny šírky titulky vyraďujeme  z ponuky formáty Super a Half Page Ad;  a zároveň pre zmenu titulky Sme.sk upravujeme rozmer formátu Ticker na 460×50;
  • na titulke zatraktívňujeme balíkové Week Flat Rate ceny formátov Gate, Gate plus, Ticker a Super Footer;
  • smerom nadol upravujeme aj ceny formátov Super Footer a Half page Ad vo floatingových balíkoch.

V aktualizovanom Cenníku textovej reklamy na Sme.sk platnom od 1.4.2014:

  • zväčšujeme škálu možností zakúpenia prístupu k službe Tlačové správy – okrem doterajšieho jednoročného obdobia bude možný aj prístup na 6 mesiacov, resp. na štvrťrok;
  • rozširujeme počet pozící pre PR články na hlavnej stranke Sme.sk z troch na štyri; a zlepšujeme aj ich pozíciu v hlavnom spravodajskom prúde článkov;  orientačný náhľad pozícií nájdete aj tu;
  • rušíme príplatky za multimediálne a interaktívne prvky (video, zvuk) zakomponované do PR článkov.

Nové cenníky platné od 1.4.2014 sú dostupné na inzercia.sme.skOstatné cenníky (video a mobilnej) reklamy ostávajú bez zmeny. Pre zmluvných partnerov platia príslušné staré cenníky ešte dva mesiace.


Informácia o zmene Všeobecných obchodných podmienok pre uverejňovanie inzercie spoločnosťou Petit Press, a.s. od 1.4.2014.

Dňom 1.4.2014 nadobúdajú platnosť a účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky pre uverejňovanie inzercie spoločnosťou Petit Press, a.s.. (ďalej len VOP).
Dokumenty VOP v slovenskom a anglickom jazyku sú dostupné na www.petitpress.sk/inzercia, resp. na príslušných podstránkach uvedeného servera s inzertnými produktami jednotlivých médií Petit Press, a.s..
Najpodstatnejšími zmenami sú  zladenie VOP s platnou legislatívou v oblasti Zákona na ochranu osobných údajov a rozšítenie VOP o Zásady používania dát vydavateľa a ich ochrana.

Ak máte otázky, využite prosím naše kontakty: internet@petitpress.sk, tel: 02/59233 227, fax: 02/59233 299. Na spoluprácu sa teší tím obchodného úseku Petit Press, a.s. Bratislava.

 

 Upozornenie: aktuálny cenník reklamy na Sme.sk je dostupný na inzercia.sme.sk.

© Vladimír Martinka

Autor je expert na online reklamu servera Sme.sk. Okrem riadenia viacerých online projektov sa špecializuje na Programmatic (dohody - private marketplace, programmatic guaranteed, exchange bidding, yield management, analytcs). Je autorom a administrátorom blogu Reklama.sme.sk.