2/2010 Newsletter Sme.sk

101Newsletter Sme.sk, máj 2010.
Vážení priaznivci portálu Sme.sk, prinášame Vám ďalšie novinky o portáli Sme.sk. SME na webe je medzi 200 najvplyvnejšími novinami sveta ! SME sú jediné slovenské noviny, ktorých web sa dostal do tohtoročného rebríčka TOP 200 najvplyvnejších novinových webov na svete. Rebríček od roku 2005 každoročne zostavuje austrálska spoločnosť 4imn.com.  Zohľadňuje pri tom najmä pozíciu daného webu v najväčších vyhľadávačoch, návštevnosť a popularitu webu vyjadrenú v počte odkazov, ktoré naň vedú. Čítajte viac: http://novinky.blog.sme.sk/c/218548/SME-na-webe-je-medzi-200-najvplyvnejsimi-novinami-sveta.html

graf4

Ďalšie highlights:

·       v nákupnej sekcii Sme.sk pribudli nové služby darceky.sme.sk, jazykovepobyty.sme.skvino.sme.sk (viac na http://fwd.etrend.sk/fwd-internet/sme-sk-si-oblubilo-nakupy-spusta-nove-e-shopy.html
·       úspech žne interaktívna predvolebná hra umožňujúca stať sa na pár minút politikom  (http://volby.sme.sk/hra/)
·       sport.sme.sk uviedol Niňajov svet – vtipné výroky komentátorov s hlasovaním používateľov (http://ninajovsvet.sk/)
·       sekcia natankuj.sme.sk zaviedla službu oceňovania ojazdených áut (http://ocenenie.natankuj.sme.sk/ocenenie-auta/)
s viacerými novinkami prišla internetová televízia tv.sme.sk: každý pracovný deň začala ponúkať 5-minutové správy (http://tv.sme.sk/relacia/tv-spravy/),  týždenný prehľad udalostí na Slovensku v angličtine (http://tv.sme.sk/relacia/this-week-in-slovakia/, rozbehla novú reláciu s Karolom Sudorom o slovenskom folklóre s názvom Nehaňte ľud môj (http://tv.sme.sk/relacia/nehante-lud-moj/), jej obsah obohatili nové dokumentárne série BBC, zaujala i možnosťou stiahnuť si každé video vo formáte mp3, a s úspechom uviedla prvú motoristickú reláciu na internete s Rasťom Chválom Auto.sme.LIVE (http://auto.sme.sk/c/5152711/autosmelive-prva-motoristicka-relacia-na-internete.html

graf4

Portál Sme.sk je aj vďaka tomu naďalej suverénnou jednotkou na trhu spravodajských serverov.

Zo štatistík marcových bannerových a rich-media reklamných kampaní na Sme.sk pre Vás vyberáme niekoľko štatistických zaujímavostí:

Kampaň s použitím video formátu Post-roll spot dosiahla pomer kliknutí k zobrazeniam (tzv.CTR) 2,65; celkovo najvyššie CTR (až 3,68) dosiahla kampaň výrobcu pneumatík s použitím kombinácie formátov Square banner 300×450 a Active pilot; najúčinnejšou kampaňou na hlavnej stránke bola kampaň výrobcu piva s použitím formátu Active pilot plus a maximálnym CTR 2,60; formát Square 300×300 pixelov dosiahol na hlavnej stránke Sme.sk maximálne CTR 0,57 (priemer dosiahol hodnotu 0,19).

SME.sk – najnavštevovanejší slovenský spravodajský server ponúka inzerentom aj v roku 2010 široké spektrum možností efektívnej komunikácie v prostredí internetu. Náš obchodný tím je pripravený poskytnúť profesionálne poradenstvo pri výbere vhodných foriem inzercie a naplánovaní reklamnej kampane za ceny atraktívne pre každého zákazníka.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a veríme, že nám aj naďalej zachováte Vašu priazeň.

Vaše logosmesk

© Vladimír Martinka

Autor je expert na online reklamu servera Sme.sk. Okrem riadenia viacerých online projektov sa už niekoľko rokov venuje programatickému predaju (preferred deals, programmatic guaranteed), yield managementu a programatickej analytike. Je autorom a administrátorom blogu Reklama.sme.sk.