Foto: Pixabay.com

PR články sú najúčinnejšie reklamné formáty na Sme.sk

Sme.sk – najnavštevovanejší spravodajský server ponúka reklamné bannery, mobilnú reklamu, videoreklamu i textovú reklamu (PR články). Z hľadiska miery prekliku z reklamy (tzv. CTR) sú najúčinnejšími reklamnými formátmi PR články nasledované nadobsahovými formátmi typu Active pilot Plus a Half Page Ad autoexpand. V horných priečkach rebríčka účinnosti je aj reklama v prehrávači videa (Pre-roll spot) pred mobilným bannerom a štandardnými formátmi Square, Half Page Ad, Rectangle, Megaboard a Screen. Dlhodobo najpreferovanejším bannerovým reklamným formátom na Sme.sk je Gate (resp. jeho vyššia verzia Gate plus), pozostávajúci z troch plôch zobrazených v najviditeľnejšej časti stránok. Podrobnejšie údaje o účinnosti obsahuje rebríček Reklamné formáty na Sme.sk podľa najvyššieho CTR.

Prehľad o reklame na Sme.sk podľa typov, ukážky jednotlivých formátov a viac informácií nájdete na adrese inzercia.sme.sk

Tip: Pozrite si rebríček najčítanejších článkov servera Tlačové správy

Kontakty: internet@petitpress.sk; +421 2 59 233 227.


 

Foto: Pixabay.com

Možnosti inzercie na Tv.sme.sk

Možnosti inzercie na stránke tv.sme.sk sú štvorakého druhu:

Sponzoring relácií tv.sme.sk
Páči sa vám relácia z programu tv.sme.sk a radi by ste sa stali jej sponzorom? Ozvite sa nám na adresu internet@petitpress.sk.

Sponzoring relácie je podpora jestvujúcich alebo novo vyrábaných relácií na tv.sme.sk, ktoré sú redakčným, nie komerčným obsahom. To znamená, že všetky komerčné informácie sú jasne oddelené od redakčného obsahu a odznejú na začiatku alebo na konci relácie. Pokračovanie článku…  (viac o možnostiach sponzoringu relácií na tv.sme.sk).

Zdroj: tv.sme.sk

1/2010 Newsletter Sme.sk

Newsletter Sme.sk, marec 2010

101Vážení priaznivci portálu Sme.sk,

radi by sme Vás touto cestou informovali o niektorých našich novinkách v roku 2010.
Podľa auditu návštevnosti AIMmonitor za január 2010 dosiahol portál SME.sk s počtom takmer 1,37 mil. užívateľov za mesiac tretiu priečku v návštevnosti medzi slovenskými web-stránkami a upevnil tak svoju pozíciu na tretej priečke v návštevnosti na Slovensku.

graf1

Mesačná návštevnosť SME.sk medziročne stúpla o takmer pätinu, z pohľadu vývoja v období rokov 2008-2010 o viac ako 40%.

graf2

 

V segmente spravodajských serverov je aj podľa januárového monitoringu opäť jednotkou na trhu s veľkým náskokom server SME.sk.

graf3

 

Rastúci záujem užívateľov o SME.sk je výsledkom systematickej práce na skvalitňovaní obsahu a služieb tohto najobľúbenejšieho spravodajského portálu. Z produktových noviniek by sme radi upriamili Vašu pozornosť na nový Post.sme.sk, ktorý prešiel zásadnou inovačnou zmenou a ponúka svojím vyše 250 tisíc užívateľom kvalitnejšie a rýchlejšie freemailové služby (napr. komfortnejšiu správu adresárov, lepšiu antispamovú ochranu, možnosti automatickej odpovede, bezplatný pop prístup etc.).

Ďalej určite stojí za zmienku obsahovo a funkčne bohatšia stránka panoramy.sme.sk s možnosťou sponzoringu viac ako tisícky aktuálnych (video) panorám po celom Slovensku (vrátane hotelov, reštaurácií či kúpeľov).

Ukážka vzhľadu panorám na stránke panoramy.sme.sk:

          graf4

 V ponuke inzertných služieb servera SME.sk dávame do pozornosti zaujímavé možnosti, ktoré priniesol v roku 2010 cenník reklamy na Sme.sk vo forme širšej škály bannerových reklamných prvkov, formátov pre mobilnú verziu Sme.sk, priaznivejších cien flatových týždňových kampaní, ale i prvkov  neštandardnej komunikácie (napr. sponzoring relácií z portfólia internetovej televízie tv.sme.sk). Viac informácií nájdete v dokumente na adrese inzercia.sme.sk/cennik.

Ponúkame Vám aj niekoľko štatistických zaujímavostí z januárových kampaní bannerovej a rich-media reklamy na SME.sk:

·         Priemerný počet zakúpených zobrazení na jednu objednávku predstavoval viac ako 230 tisíc.
·         Priemerné CTR štandardného formátu Square 300 x 300 pixelov bolo 0,24%.
·         Priemerná frekvencia (pomer impresií ku osloveným užívateľom) kampaní na SME.sk bola 2,86, čo znamená, že na oslovenie jedného unikátneho užívateľa boli potrebné len približne tri impresie.
·         Rozpätie frekvencie kampaní sa pohybovalo od 1,07 po 4,90, v závislosti od použitých formátov a cappingu.
·         Najžiadanejším formátom z hľadiska počtu impresií bol Square Button rozmeru 300 x 60 pixelov.
·         Priemerné CTR formátu Active pilot plus bolo 2,33 pri rozpätí od 1,40 do 3,37.
·         Najvyššie CTR (3,37% !) dosiahla kampaň s použitím formátu Active pilot plus.
·         Kampane s použitím Video formátu Pre-roll spot dosiahli priemerné CTR 2,08 pri rozpätí od 1,57 do 2,59.

SME.sk – najnavštevovanejší slovenský spravodajský server ponúka inzerentom aj v roku 2010 široké spektrum možností efektívnej komunikácie v prostredí internetu. Náš obchodný tím je pripravený poskytnúť profesionálne poradenstvo pri výbere vhodných foriem inzercie a naplánovaní reklamnej kampane za ceny atraktívne pre každého zákazníka.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a veríme, že nám aj naďalej zachováte Vašu priazeň.

Vaše logosmesk