Aktuálny rebríček najčítanejších pr článkov servera Tlačové správy SME

ammount-r823_tabServer Tlačové správy SME publikoval za uplynulých sedem mesiacov vyše 720 nových tlačových správ a pr článkov. Priemerný mesačný počet užívateľov stránky dosiahol 86 tisíc RU. Celkový počet otvorení tlačových správ bol 1,3 milióna, pričom desať najčítanejších vygenerovalo 28% zobrazení (364 tisíc). Ktoré boli najúspešnejšie?  Pokračovanie článku…

 

 

Foto: Pixabay.com

Ako znásobiť odozvu pr článkov na Tlacovespravy.sme.sk

Ak si zverejňujete pr články cez vlastný prístup do služby Tlačové správy, použitím pár užitočných trikov môže byť odozva na ich publikovanie, a tým aj ich efektivita, podstatne vyššia. Vytvárajte perex ako cieľ pre vyhľadávače. Úvodné dva riadky podtitulu (perexu) a ich kľúčové slová hrajú podstatnú úlohu pre splnenie cieľa dostať práve váš článok do čela vo výsledkoch vyhľadávania. Uveďte v ňom informácie, ktoré sú podstatné a nedokáže ich vystihnúť titulok. Fotografie vložené do tela článku linkujte. Vkladaním fotografie do tela článku lepšie upozorníte na možnosť prekliku na vašu cieľovú stránku. Ak do nej pridáte aj vhodný alternatívny text (je viditeľný pri prechode myšou na fotografiu), znásobíte šance na preklik na váš web. Viac na tému ako vložiť fotografiu do tela článku. Využívajte multimédiá. Vhodné video vložené do tela článku často napovie mnohonásobne viac, ako siahodlhý text, ktorý mnoho ľudí odradí od dočítania. Pozrite si postup ako vložiť video do tela článku. Priplatiť si za viditeľnosť dôležitých článkov sa oplatí. Čítanosť článku na ktorom vám záleží, môžete výrazne ovplyvniť priobjednaním umiestnenia jeho titulku medzi Vybrané do widgetu Tlačové správy umiestneného v na titulke Sme.sk a súčasne v spravodajstve Sme.sk; alebo (spolu s perexom a fotografiou) do niektorej z pozícii hlavného prúdu spravodajských článkov na titulke Sme.sk. Viac tipov nájdete aj v článku Ako zvýšiť hodnotu a životnosť tlačových správ.

#inzercia-sme

(VM)

http://ad.sme.sk/2014/03/04/preco-nie-su-pr-clanky-na-tlacovespravy-sme-sk-zadarmo/

Prečo nie sú pr články na tlacovespravy.sme.sk zadarmo

To, že na tlacovespravy.sme.sk neponúkame zverejnenie pr článkov zdarma, nám umožňuje poskytnúť registrovaným zadávateľom pr správ viac kvalitných služieb:
–       články sa ocitajú v dobrej spoločnosti – medzi našich klientov patria desiatky významných slovenských firiem a inštitúcií z oblastí telekomunikácii, financií, obchodu, IT, marketingu, cestovného ruchu ale i neziskového sektora;
–       ich umiestnenie je na silnej doméne Sme.sk, ktorá pomáha lepšie zaregistrovať pr články vo vyhľadávačoch;
–       nelimitujeme množstvo článkov, ktoré si registrovaný zadávateľ zverejní, ani počet spätných odkazov v článkoch smerujúcich na stránky zadávateľa;
–       neobmedzujeme operatívnosť pri zverejňovaní článkov – ich publikovanie je bez čakania na schvaľovací proces;
–       titulky nových článkov automaticky avizujeme na Hlavnej stránke Sme.sk, v ekonomickom, domácom i zahraničnom spravodajstve Sme.sk (náhľad umiestnenia);
–       nezverejňujeme texty, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi či dobrými mravmi;
–       umožňujeme vkladať do tela článkov fotografie či videá a poskytujeme online štatistiky počtu otvorení pr článkov;
–       ponúkame ďalšie možnosti zviditeľnenia dôležitých pr článkov (príplatkové služby).

Ak máte otázky k možnostiam či cenám služby tlacovespravy.sme.sk, kontaktujte nás na internet@petitpress.sk.

 

Photo: Pixabay.com

Ako zvýšiť hodnotu a životnosť tlačových správ

Aká je životnosť tlačových správ či pr článkov smerujúcich do externého prostredia? Mnoho z nich má veľmi krátky život – splnia si informačnú povinnosť a po pár dňoch „zhasnú“. Tých sofistikovanejších, s nadčasovým obsahom a zámerom priviesť ľudí na cieľovú stránku aj po „životnosti“ správy, je podstatne menej – sú však oveľa hodnotnejšie a účinnejšie. Ako ich však tvoriť?_

Skúste zaujať nadčasovým titulkom – predĺžite životnosť, a tým aj celkovú hodnotu príspevku
Zdôraznite podstatu informácie v perexe – úvodné dva riadky textu sa ocitnú medzi výsledkami práce vyhľadávačov aj po mesiacoch od zverejnenia pr článku či správy
Nepíšte dlhé články – čoraz viac ľudí preferuje kratšie príspevky; optimálna dĺžka celého pr textu by nemala presahovať tridsať riadkov
Rozčlente článok medzititulkami – text bude „stráviteľnejší“ a medzititulky znásobia dlhodobú šancu zaujať ľudí i „vyhľadávacie stroje“
Používajte vhodné kľúčové slová – ak vystihnú podstatu zamerania vašej cieľovej stránky, privedú na ňu čitateľov cez vyhľadávače bez ohľadu na „čerstvosť“ správy

Inzercia


Prvý hyperlink vložte v úvodnej tretine článku; nepočítajte s tým, že väčšina čitateľov nájde adresu vášho cieľového webu „posadenú“ až v závere textu
Fotografie vložené do tela článku linkujte – ak pridáte aj vhodný alternatívny text viditeľný pri prechode myšou na fotografiu, znásobíte šance na preklik na váš web
Nezabudnite na náhľadový obrázok – v zoznamoch správ je spolu s titulkom podstatným odlišovacím prvkom
Povedzte viac o svojej firme – v prípade ak krátky text o vašej firme v závere článku nezaujme „čerstvého“ čitateľa, takmer určite ho zaregistrujú vyhľadávače
Porovnávajte si výkonnosť článkov v čase – zistíte ktoré vám prinisli nových návštevníkov aj po pár týždňoch či mesiacoch od zverejnenia príspevku

Prečítajte si aj ďalšie tipy.

Hľadáte inšpiráciu? Pozrite si prehľad TOP 10 najčítanejších pr článkov servera Tlačové správy publikovaných v novembri 2015.

(VM)

Top 10 najčítanejších článkov servera Tlačové správy SME

blog_ilustrServer Tlačové správy za uplynulých dvanásť mesiacov publikoval vyše 1300 nových tlačových správ a pr článkov, čo predstavuje viac ako 86%-ný medziročný nárast. Pozrite si prehľad TOP 10 najčítanejších článkov servera Tlačové správy publikovaných v období január až december 2013. Pokračovanie článku…


Photo: Pixabay.com

Ako urobiť na webe dlhodobú pr kampaň s nízkym rozpočtom

Ako urobiť na webe dlhodobú pr kampaň s nízkym rozpočtom? Vezmime si napríklad klienta typu slovenský región cestovného ruchu, ktorý chce počas jedného roka spropagovať svojimi pr článkami nové možnosti rekreácie a poskytovaných služieb (strediská pre zimné i letné aktivity etc.).

Kampaň má za cieľ prostredníctvom série pr článkov na webe pritiahnuť nových návštevníkov počas obdobia jedného roka, s vedľajším efektom vytvoriť pozitívny vzťah k regiónu. V článkoch potrebuje klient použiť okrem textových informácií i svoje videá; odkomunikuje súťažné podujatia, predstaví osobnosti, ktoré otvoria novú zimnú sezónu etc….

Vhodné médium pre dané posolstvo: navštevovaný spravodajský server, ktorého čitatelia vedú aktívny život a zaujímajú sa o nové možnosti strávenia kvalitnej rodinnej dovolenky v SR.

Klient má na kampaň v danom médiu disponibilný rozpočet 6 500 € (bez dph) na celý rok.

Odporúčané riešenie najnavštevovanejšieho spravodajského servera Sme.sk:
Klientovi odporučíme zakúpiť ročný prístup k službe Tlačové správy Sme.sk, ktorý mu umožní, aby si počas jedného roka mohol sám zverejňovať neobmedzené množstvo pr článkov (alebo tlačových správ) na stránke tlacovespravy.sme.sk. V článkoch klient môže ľubovoľne odkazovať na svoj web, vkladať do nich fotografie i videá, pričom možnosť zverejňovať články môže delegovať buď svojej agentúre, alebo viacerým užívateľom v rámci svojej „firmy“. Návštevnosť článkov si klient sleduje online; prístup k zverejňovaniu či editácii článkov má 24 hodín denne počas celého roka. Cena ročného prístupu je jednorazová: 1500 € (+ dph).


Neprehliadnite

Koľko stojí reklama?
Téma:
Čo je CTR, Klik, PV?
Téma:
PR články zadarmo?
Téma:
Ako na fotografie?
Téma:
3,90€ na mesiac?
Téma:
Ako na hyperlinky
v PR článkoch?
Téma:
Arrow
Arrow
Ako si vybrať reklamu na Sme.sk
Shadow
Slider


K prístupu k službe Tlačové správy Sme.sk navrhneme klientovi približne raz mesačne doobjednať si avizovanie titulku svojho vybraného článku (zverejneného na tlacovespravy.sme.sk) vo widgete Tlačové správy, ktorý je umiestnený nonstop na Hlavnej stránke, v domácom, zahraničnom a ekonomickom spravodajstve Sme.sk. Každý z vybraných (povedzme desiatich dôležitých) článkov klienta bude vo widgete avizovaný počas piatich (optimálne pracovných) dní, ktoré si stanoví klient. Za jeden deň sa vo widgete Tlačové správy titulok článku zobrazí približne dva milióny krát (t.j. za päť dní bude počet zobrazení titulku článku vo widgete cca 10 miliónov); resp. počas jedného pracovného dňa titulok článku uvidí okolo 280 tisíc reálnych užívateľov. (Viac informácií…).  Za odkazovanie 10-tich článkov po päť dní, pri sadzbe za odkazovanie vo widgete 100 €/deň, klient celoročne zaplatí 5 000 € (+ dph).

Celková cena dlhodobej (ročnej) kampane bude dodržaná, pričom jej veľkou výhodou pre klienta bude flexibilta, pretože si bude môcť jej časové priority riadiť sám. Navyše články zverejnené na tlacovespravy.sme.sk ostanú dostupné aj po uplynutí ročného prístupu k službe Tlačové správy Sme.sk.

Viac na danú tému: Ako zvýšiť čítanosť pr článku (tlačovej správy)

Poznámka: Aktualizácia údajov v texte 14.11.2013; uvedené ceny vychádzajú z platného Cenníka textovej reklamy na Sme.sk dostupného TU.
(VM)

Foto: Pixabay.com

Prečo avizovať titulok pr článku vo widgete Tlačové správy SME

Počet otvorení pr článku so zakúpeným Odkazom vo widgete býva až niekoľko sto otvorení za jeden pracovný deň. To je však rádovo až desaťnásobok počtu otvorení článku, na ktorý sa vo widgete Tlačové správy SME neodkazuje. Prečítajte si desatoro otázok a odpovedí na tému čo znamená avizovať titulok pr článku vo widgete Tlačové správy SME, ako si službu objednať a aká je jej cenaPokračovanie článku z tlacovespravy.sme.sk…

 

Foto: Pixabay.com

Ako zvýšiť čítanosť pr článku (tlačovej správy)?

Publikovanie reklamných článkov a tlačových správ je dnes vo firemnom prostredí nevyhnutnosťou. Ako im pomôcť aby sa nestratili v záplave informácií? Ponúkame vám jeden zo spôsobov ako zvýšiť čítanosť práve vášho článku.

V prvom rade si pre zverejnenie článku vyberte stránku, ktorú dobre registrujú webové vyhľadávače a zároveň ju navštevujú ľudia ktorí často sledujú spravodajstvo. Takou stránkou je napríklad server Tlačové správy Sme.sk.

To však v prípade doležitejších článkov málokedy stačí – na významnejší text treba upozorniť. Aby práve váš článok bol „na očiach“, rozumným riešením je avizovať jeho titulok na Hlavnej stránke a v spravodajstve Sme.sk formou Odkazu na PR článok vo widgete Tlačové správy Sme.sk.

Avizovaný titulok bude denne na očiach približne 280 tisícom užívateľov Sme.sk a zobrazí sa pri každom načítaní Hlavnej stránky, domáceho, zahraničného a ekonomického spravodajstva Sme.sk medzi desiatimi vybranými tlačovými správami Sme.sk. Potenciál počtu otvorení pr článku tak výrazne vzrastie.

Aký je obvykle výsledný efekt? Počet otvorení pr článku so zakúpeným Odkazom vo widgete býva až niekoľko sto otvorení za jeden pracovný deň, čo je však rádovo desaťnásobok počtu otvorení článku, na ktorý sa vo widgete neodkazuje. Samozrejme musí ísť o článok, ktorého titulok zaujme.

Chcete vedieť viac? Prečítajte si Desatoro otázok a odpovedí na tému Prečo avizovať titulok pr článku vo widgete Tlačové správy Sme.sk

 

(VM)

Tlačové správy Sme.sk – vždy vo váš prospech!

046

Kto nájde informácie o vašej firme na webe v pravý čas a na správnom mieste?

Čitatelia privedení k vašej informácii náhodne zo sociálnych sietí? Alebo čitatelia, ktorí ku nej zablúdia z bulvárnych médií? Nie, v pravý čas a na správnom mieste ju nájdu pravidelní čitatelia spravodajstva!

tí sú práve na Tlačové správy Sme.sk! Zvýšte účinok vyhľadávania vo váš prospech pomocou služby Tlačové správy Sme.skPozrite si krátku prezentáciu.

 

_

Ponuka služieb servera Tlačové správy SME na Facebooku

target1Od augusta môžu zadávatelia reklamy nájsť aktuálne informácie o ponuke služieb servera Tlačové správy SME už aj na Facebooku. Obsahovú ponuku stránky facebook.com/Tlacovespravysme tvoria vybrané príspevky týkajúce sa produktov a riešení servera Tlačové správy, sociodemografie jeho užívateľov, rebríčky najúspešnejších tlačových správ, ale i  články o výhodách komunikačných riešení založených na pr komunikácii v prostredí internetu.

Viac: facebook.com/Tlacovespravysme

 

Záujem o Tlačové správy SME naďalej rastie

graf-r701_tabServer Tlačové správy za sedem mesiacov tohto roka publikoval vyše 700 tlačových správ a pr článkov, čo predstavuje dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu vlaňajška.

V sledovanom období tohto roka vzrástol počet registrovaných zadávateľov správ o vyše 60% na viac ako štyri desiatky, pričom medzi zákazníkmi sú firmy z oblastí telekomunikácii, financií, obchodu, IT, marketingu, stavebníctva, školstva, masmédií, zdravotníctva, cestovného ruchu ale i neziskového sektora.

Priemerný mesačný počet reálnych užívateľov (RU) servera Tlačové správy za obdobie 1-7/2013 dosiahol 88 294 RU, čo bol takmer trinásťpercentný medziročný nárast oproti rovnakému obdobiu vlaňajška (78 384 RU).

Podobný, trinásťpercentný prírastok zaznamenal za sedem mesiacov aj počet prečítaní publikovaných tlačových správ – ten z vlaňajších 1,21 milióna pageviews poskočil na tohtoročných 1,37 milióna zobrazených stránok.

Stúpla aj atraktivita titulkovania i tém správ, keď top desať článkov za prvých sedem mesiacov vlaňajška vygenerovalo 325 000 pageviews; pričom ku koncu sledovaného sedemmesačného obdobia tohto roka bola súhrnná čítanosť top 10 najčítanejších článkov až cez polmilióna pageviews.

Na dobrej čítanosti jednotlivých článkov zverejňovaných na serveri Tlačové správy, sa veľkou mierou podieľa avizovanie ich titulkov v záložke „Najnovšie“ boxu na Hlavnej stránke a v spravodajstve Sme.sk.

Najúspešnejšie články, vačšinou podporené za príplatok umiestnením v predvolenej záložke „Vybrané“ tlačové správy na titulke a v spravodajstve Sme.sk, dosahujú až niekoľko tisíc otvorení za deň; avšak dôležitým faktorom ovplyvňujúcim ich sledovanosť je ich atraktívna téma a dobré titulkovanie. Rekord v čítanosti v sledovanom období januára až júla dosiahol s počtom vyse 136 tisíc otvorení článok o ponuke atraktívneho britského bakalárskeho štúdia informatiky aj na Slovensku.

Pozrite si prehľad TOP 10 najčítanejších pr článkov servera Tlačové správy publikovaných v období január až júl 2013.

Tlačová správa / pr článok  Počet otvorení
Britské bakalárske štúdium informatiky už aj na Slovensku             136 790
Otestujte sa a získajte odborný certifikát v IT zdarma               93 186
Aptech Europe sa spája s Junior Achievement Slovensko               52 216
330 slovenských študentov získalo odborný IT certifikát               46 010
Prečo sa hodinky nosia na ľavej ruke?               41 710
Kam investujú obozretní               30 255
Jedna banka prudko zlacnela úvery na bývanie               28 181
Viete, na čo míňate najviac peňazí?               27 808
Rytmus otvára finančnú akadémiu!               25 166
Zvažujete kúpu bytu? Porovnávali sme bývanie v meste a za mestom               22 365

Poznámky: Počet otvorení je odo dňa zverejnenia správy / pr článku za celé sledované obdobie. Väčšina z článkov bola s príplatkovým umiestnením, t.j. boli zverejnené obmedzený čas vo widgete Tlačové správy sme.sk, alebo na Hlavnej stránke Sme.sk alebo vo vybranej sekcii Sme.sk Zdroj dát: AIMmonitor a štaitistický modul systému Tlačové správy.

Viac o ponuke tlačových správ a pr článkov na Sme.sk nájdete TU.

 

(VM)

 

Tlacovespravy.sme.sk zdvojnásobili počet článkov i registrovaných klientov

130Za obdobie január až apríl  2013 zverejnili tlacovespravy.sme.sk cez štyristo nových článkov, čo predstavuje vyše dvojnásobný medziročný nárast.

Záujem o službu Tlačové správy sa premieta aj v týždňových prírastkoch nových správ, ktoré sa rátajú až na desiatky. Počet registrovaných zákazníkov s predplateným ročným prístupom k službe, umožňujúcim zverejneňovanie neobmedzeného množstva správ a pr článkov, atakoval koncom apríla štyri desiatky, čo je dvojnásobne viac ako vlani. K „tradičným“ klientom ako sú banky, operátori či eshopy pribudli aj novo registrované firmy z oblasti obchodu, energetiky, konzultačných služieb, ale aj developeri či občianske združenia a nadácie.

„Zverejňovanie správ zákazníkmi v čase, ktorý im samotným najviac vyhovuje je komfortné i zrozumiteľné pre bežného užívateľa. Približne rovnakým tempom tak stúpa aj počet užívateľov, ktorí v zaregistrovaných firmách s naším systémom pracujú. Od februára sme navyše pre registrované firmy pridali nové funkcie pre editáciu správ, umožňujúce napríklad do článkov vkladať videá, alebo umiestňovať v texte fotografie a linkovať ich s konkrétnym obsahom na cieľových stránkach“, hovorí manažér projektu Vladimír Martinka.

Až tisíce prečítaní jednej správy

Zvýšený počet zákazníkov i správ prinieslol širšiu škálu tém, a tá priťahuje viac čitateľov. Aj vďaka tomu za január až apríl presiahol celkový počet zobrazených stránok tlacovespravy.sme.sk sedemsto tisíc, čo predstavuje medziročný nárast page views o deväť percent. Na dobrej čítanosti jednotlivých článkov zverejňovaných na tlacovespravy.sme.sk, ktorá je denne rádovo v desiatkach až stovkách, sa veľkou mierou podieľa automatizované avizovanie ich titulkov v záložke „Najnovšie“ widgetu na Hlavnej stránke a v spravodajstve Sme.sk.

Články podporené za príplatok umiestnením na hlavnej stránke servera Sme.sk, alebo v záložke „Vybrané“ widgetu Tlačové správy na Hlavnej stránke a v spravodajstve Sme.sk, dosahujú až niekoľko tisíc otvorení za deň. Na ich sledovanosť má však tiež vplyv dobré titulkovanie a načasovanie. Rekord v čítanosti v období január až apríl (30 226 otvorení) dosiahol článok o investovaní do podielových fondov.

Tlacovespravy.sme.sk – sledovanosť top desať článkov s príplatkovým umiestnením na Hlavnej stránke Sme.sk alebo vo vybranej sekcii 
Tlačová správa/pr článok Otvorení odo dňa zverejnenia
Kam investujú obozretní         30 226
Viete, na čo míňate najviac peňazí?         27 788
Rytmus otvára finančnú akadémiu!         24 661
Zvažujete kúpu bytu? Porovnávali sme bývanie v meste a za mestom         22 132
Tatra banka ponúka hypotéku s historicky najnižším úrokom         19 718
Pozor na koróziu! Udržte svoje auto po zime v kondícii         19 468
Rozkoš na Valentína zaručená         18 755
Rezidencie Machnáč odštartoval predaj bytov veľkoryso!         16 346
Revolúcia v kvalite bývania         14 684
Tatra banka sprístupnila platby mobilom už aj pre Android         14 516
Priemerný počet otvorení top 10 článkov        20 829  
Zdroj: Štatistický modul servera Tlačové správy, obdobie 1.1.2013 – 30.4.2013.

Jednotlivé správy na neobmedzený čas aj bez registrácie

„Okrem skvalitňovania servisu pre registrované firmy chystáme do budúcna ďalšie rozšírenie podpory čítanosti našich článkov. Pribudnúť by mali nové možnosti ich zdieľania, i  zvačšenie rozsahu umiestnenia widgetu s vybranými,  najnovšími a najčítanejšími článkami v spravodajstve Sme.sk“, dodáva manažér projektu Vladimír Martinka.

Atraktívnou cenovou ponukou však Tlačové správy nezabúdajú ani na klientov, ktorí potrebujú sporadicky zverejniť len jednu tlačovú správu. Cena zverejnenia na neobmedzený čas je len 120 € (bez dph); správa je navyše automaticky avizovaná v rebríčku najnovších správ widgetu na Hlavnej stránke a v spravodajstve Sme.sk.

Viac o riešeniach a podmienkach čítajte TU.

Poznámka: uvedené ceny vychádzajú z Cenníka textovej reklamy na Sme.sk platného v čase zverejnenia tohto článku a nemusia byť zhodné s cenami v aktuálne platnom Cenníku textovej reklamy na Sme.sk zverejnenom TU.

Viac na tému Tlačové správy.

 

(VM)
Zdroj: Petit Press, a.s.