Cenníky reklamy na Sme.sk

Všetko potrebné na jednom mieste. Rýchly prístup k aktuálnym cenníkom textovej, bannerovej i video reklamy na Sme.sk; interaktívne ukážky a popis hlavných reklamných formátov; údaje o návštevnosti Sme.sk; sociodemografický profil užívateľov Sme.sk; Všeobecné obchodné podmienky; pravidlá AIM pre kreatívne stvárnenie reklamných formátov; kontakty na obchodné oddelenie a mnoho ďalších užitočných informácií nájdete na adrese inzercia.sme.sk._

 

footer_photo_2

Pre viac informácií použite prosím naše kontakty.

 


087a

Uvažujete o reklame na internete? Ako sa orientovať v ponuke reklamy na Sme.sk? Aké sú základné typy reklamy či druhy bannerov? Čo sú pr články, videoreklama, mobilná reklama? Ponúkame vám orientačné body pre výber vhodných typov, formátov a cien reklamy na Sme.sk, spolu s ich ukážkami.

 Neprehliadnite

Koľko stojí reklama?
Téma:
Čo je CTR, Klik, PV?
Téma:
PR články zadarmo?
Téma:
Ako na fotografie?
Téma:
3,90€ na mesiac?
Téma:
Ako na hyperlinky
v PR článkoch?
Téma:
Arrow
Arrow
Ako si vybrať reklamu na Sme.sk
Shadow
Slider


 

 

Pridajte komentár