Usporiadali sme titulku blogu Reklama.sme.sk

Viac obsahu, lepšia tematická prehľadnosť, viditeľnejšie poradenské články. To sú tri hlavné zmeny titulky blogu Reklama.sme.sk. Horná časť úvodnej stránky sústreďuje pozornosť na najnovšie články, nasledujú bloky so zoznamom poradenských článkov (Témy), doplnené o príspevky z kategórie newsletre. Pod každým z blokov sú moderné navigačné prvky typu Ajax umožňujúce užívateľovi komfortne a rýchlo prejsť na ďalšie články bez nutnosti znovu načítavať obsah celej stránky. Stredná i spodná časť titulky formou neprehliadnuteľného slideru, navigujú návštevníka na kľúčové čitateľsky užitočné témy. No a samozrejme, tak, ako celý blog, aj nová úvodná stránka je v responzívnom dizajne pre rýchle načítanie obsahu na mobilných zariadeniach. Prajeme vám pohodlné čítanie.

Pridajte komentár

© Vladimír Martinka

O autorovi: Yield manažér, editor, bloger, expert na internetovú reklamu so skúsenosťami z oblastí project management, public relations, corporate blogging, inbound marketing a programmatic.