Foto: Pixabay.com

Ako si vybrať reklamu na Sme.sk

Uvažujete o reklame na internete? Ako sa orientovať v ponuke reklamy na Sme.sk? Aké sú základné typy reklamy či druhy bannerov? Čo sú pr články, videoreklama, mobilná reklama? Ponúkame vám orientačné body pre výber vhodných typov, formátov a cien reklamy na Sme.sk, spolu s ich ukážkami.

Vyberáme reklamu na Sme.sk podľa typov

Plošná  reklama (bannery) – príklad: formát Screen, viac formátov – ukážky.
Textová reklama (pr články) – príklady umiestnenia: PR články na Hlavnej stránke Sme.sk. Viac možností TU.
Videoreklama – inzertné spoty – viac formátov – ukážky.
Mobilná reklama – viac formátov – ukážky.

TIP: pozrite si REKLAMNÉ PRODUKTY SME.SK – INTERAKTÍVNE UKÁŽKY A POPIS HLAVNÝCH REKLAMNÝCH FORMÁTOV

Výhody jednotlivých typov reklamy

Bannery: Ich primárne poslanie je budovanie značky. Dokážu dobre upútať pozornosť veľkého množstva ľudí; poskytujú prakticky neobmedzený priestor pre kreativitu; ich účinnosť je dobre merateľná. Delia sa na štandardné a neštandardné. Prvé sú spravidla umiestnené na pevných miestach webu a ich správanie je v medziach určitého rozmeru; neštandardné formáty obvykle „opúšťajú“ svoj rámec, alebo prekrývajú či posúvajú obsah stránky – preto je ich účinnosť (ale aj ich cena) podstatne vyššia.

Textová reklama (pr články): Pravidelným publikovaním kvalitných článkov je možné získať veľa nových zákazníkov, ktorí sa budú ku vám vracať. Výhodou pr článkov je aj možnosť vysokej miery optimalizácie ich textu pre vyhľadávače, a tiež dlhšia životnosť článkov oproti bannerom. Rovnako ako bannery, sú dobre merateľné.

Videoreklama – predovšetkým ide o inzertné spoty prehrávané pred /alebo počas /alebo po obsahu videa. Spoty majú obvykle 15 – 30 sekúnd a sú umiestnené vo videoobsahu, v prípade Sme.sk vo videách spravodajskej televízie Tv.Sme.sk. Ich účinnosť prevyšuje štandardné bannery.

Mobilná reklama: spravidla ide o menšie bannery rozmerov prispôsobených pre telefóny či tablety. Bannerová kampaň s cielením aj na mobily a aplikácie je dnes už nevyhnutnosťou – bezmála pätina prístupov napr. k spravodajskému obsahu je dnes z mobilných zariadení.

 

Ceny reklamy na Sme.sk podľa typov

Ak by sme merali reklamnú jednotku podľa tradičnej ceny za 1000 zobrazení (CPT), priemerné ceny (bez dph) podľa Cenníka plošnej reklamy na Sme.sk (aktuálneho ku dňu 1.3.2016) sú:
Štandardné bannery (týždňové kampane s garantovaným počtom zobrazení) stoja v prepočte na CPT podľa veľkosti balíka impresií a cielenia od 4 do 15 € (viac v Cenníku plošnej reklamy na Sme.sk).
Náhľad Cenníka plošnej reklamy na Sme.sk:

Textová reklama (pr články): cena zverejnenia pr článku na 24 hodín závisí od umiestnenia. Ak je článok v prémiovom obsahu (napr. hlavná stránka Sme.sk) – stojí od 1500 €; na top pozícii  viac ako trojnásobok. V bežnej sekcii je cena 400 € /deň, a neprémiovom obsahu 150 € na neobmedzený čas.

Videoreklama sa spoplatňuje podobne ako je tomu u bannerov, priemerná cena sa pohybuje okolo 26 € za 1000 zobrazení vášho inzertného spotu.

Mobilná reklama: ceny za 1000 zobrazení (CPT) štandardného “mobilného” banneru 320×48 pixelov v mobilnej aplikácii (týždňové kampane s garantovaným počtom zobrazení) sa pohybujú okolo 8 €.

Koľko stojí kampaň

To závisí od zámeru aké typy a formy reklamy chcete použiť,  konkrétneho umiestnenia reklamy (sekcie) a tiež dĺžky kampane. Spodná hranica skromnej kampane, ktorá má byť zmysluplná, obvykle začína na úrovni niekoľko sto eur. Oproti CPT cenám sa však väčšinou oplatí nákup reklamného priestoru na presne určený sedemdňový čas (Week Flat Rate balíky, viac v Cenníku plošnej reklamy na Sme.sk).

Čo ak si neviem vybrať?

Na Sme.sk neponúkame len reklamný priestor, ale odporúčame efektívne riešenia, ktoré vám poradia naši špecialisti. Ak si neviete vybrať vhodnú kombináciu, kontaktujte nás na internet@petitpress.sk alebo volajte 02/59 233 227 – poradíme vám s ohľadom na váš konkrétny zámer. Viac info aj TU.

 

Tip: pozrite si odpovede na často kladené otázky (F.A.Q.) na tému inzercia na Sme.sk.

 

(Aktualizácia cien v článku: 9.3.2016. Ceny v texte sú uvádzané bez dph).

 

Pridaj komentár

© Vladimír Martinka

O autorovi: Editor, bloger, expert na internetovú reklamu so skúsenosťami z oblastí project management, public relations, corporate blogging, inbound marketing a programmatic.